Exponenciána

Určte m: 0,25^m=0,5

Výsledok

m =  0.5

Riešenie:

Textové riešenie m =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Efko
  exp_7 Určte hodnotu f: 0,49^f=0,7
 2. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 3. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 4. Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 5. Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 6. Neznáme číslo
  18_1 Určte neznáme číslo, ktoré sa rovná dvom pätinám odmocniny zo 49.
 7. Exponenciálna rovnička
  exp_8 Určte, akú hodnotu má y vo výraze (3^y): (4^-1)=36.Y je prirodzené číslo vačšie ako nula.
 8. Percentá
  percents2_6 Určte 120% z čísiel 16, 32, 48 a 52.
 9. Jankov otec
  penize_49 Jankov otec vložil 2. Januára 2009 v banke na vkladnú knižku sumu 3 000 €. Banka poskytuje pre vklady do 5 000 € ročný úrok 0,30 %. Jankov otec však peniaze vybral po ôsmich mesiacoch. Aký úrok v eurách mu pripočítali?
 10. Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 11. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 12. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 13. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 14. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 15. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 10. (čiže ako 10n)
 16. Mravec
  mravec Mravec lezie po súradnicovej sustave vždy rovnobežne so súradnicovými osami . Včera začal svoju puť v bode so súradnicami 0. Prešiel 20 štvorčekov po osi x urobil vlavo vbok a prešiel opať 20 štvorčekov . znovu urobil vlavo vbok a prešiel 18 štvorčekov. zn
 17. Lopta
  ball1_4 Lopta bol zlacnená o 10 percent a a potom znovu o 30 percent. Koľko percent pôvodnej ceny stojí teraz?