Člen a kvocient

Určte druhý člen a kvocient GP, ak a3=48,6 a1+a2=6

Výsledok

q1 =  9
q2 =  -0.9
a2 =  5.4
b2 =  -54

Riešenie:

Textové riešenie q1 =
Textové riešenie q1 = : č. 1

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

Textové riešenie q2 =
Textové riešenie a2 =
Textové riešenie b2 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 2. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 3. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 4. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 5. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 6. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 7. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 8. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 9. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 10. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 11. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 12. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 13. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 14. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 15. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 16. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?