Hodnota

Určte hodnotu tohto výrazu: 4!·2^-5

Výsledok

x =  0.75

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 2. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 3. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 4. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 5. Mocnina matice
  matrix_26 Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.
 6. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 7. Permutácie
  permutations_3 Z koľkých prvkov môžeme zostaviť 720 permutácií bez opakovania?
 8. Karty
  sedmove karty Koľkými spôsobmi je možné rozdať 32 hracích kariet 4 hráčom?
 9. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 10. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 11. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 12. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 13. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 14. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 15. 8b ihlan
  8gon_pyramid Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.
 16. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.