Kocka rohy

Z kocky o hrane 19 cm odrežeme všetky vrcholy tak, že každá rovina rezu pretína hrany 4 cm od najbližšieho vrcholu.

Koľko hrán bude mať teleso?

Výsledok

n =  36

Riešenie:

Textové riešenie n =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Bratská trojka
  vojaciky Juraj, Milan a Adrián majú spolu 93 vojačikov. Juraj má o 3 vojačikov viacej ako Milan. Adrián má o 15 vojačikov viacej ako Milan. Určite, koľko má každý z nich.
 2. Záhrada
  stromy V ovocnej záhrade bolo jabloní o 46 viac ako hrušiek. Búrka vyvrátila štvrtinu jabloní a 7 hrušiek;ostalo však ešte 80 stromov. Koľko jabloní a koľko hrušiek bolo v záhrade?
 3. Ubytovňa pre školákov
  fractal_2 V ubytovni je 90 osôb; chlapcov je trikrát viac ako dievčat, učiteľov je o 70 menej ako chlapcov a dievčat spolu. Koľko je učiteľov?
 4. Tri dielne
  workers_24 V troch dielňach závodu pracuje 2743 ľudí. V druhej dielni pracuje o 140 ľudí viac ako v prvej a v tretej dielni 4,2-krát viac ako v druhej. Koľko ľudí pracuje v každej dielni?
 5. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 6. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 7. Kábel
  tele Pretrhol sa telefónny kabel spájajúci miesta A, B vo vzdialenosti 2,5 km. Aka je pravdepodobnosť, ze sa to stalo vo vzdialenosti najviac 450 m od miesta A?
 8. Akordy
  chords Koľko 5-tónových akordov (akord = súzvuk súčasne znejúcich rôznych tónov) je možné zahrať z 7 tónov?
 9. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 10. Štvorsten
  tetrahedron (1) Vypočítajte výšku a objem pravidelného štvorstena, ktorého hrana má dĺžku 13 cm.
 11. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 12. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 8 hráčov na dve 4 členné družstvá?
 13. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 6 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-2, d=1
 14. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 15. Skúšanie
  examination V triede je 27 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné vybrať štvoricu na vyskúšanie?
 16. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 17. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a19=-63, d=-3