Komplexné

Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4

Výsledok

x =  0

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 2. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 4. Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 5. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 6. Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 7. Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 8. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 9. Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 10. Rad
  fib Vašou úlohou je vyjadriť súčet nasledujúceho aritmetického radu pre n = 14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 11. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 12. Rímske čísla +
  rome-italy Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte ako dekadické číslo.
 13. Vektory
  green Pre vektor w platí: w = 2u-5v. Určite súradnice vektoru w, ak u=(3, -1), v=(12, -10)
 14. V sade
  hrusky_7 V sade rástlo 38 jabloní a 20 hrušiek. Koľko rástlo v sade celkom stromov?
 15. Odpoveď
  juice Na prípravu džúsu použila mama 4 červených, 6 zelených jabĺk a 7 hrušiek. Z koľkých kusov ovocia pripravila mama džús?
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.