Rovnica s faktoriálom

Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.

Výsledok

x =  7
y =  -5

Riešenie:

Textové riešenie x =
Textové riešenie y =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 2. Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 3. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 4. Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5
 5. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa strelili spolu 932 braniek. Denis strelil o 4 bránky viacej ako Denisa, ale Denis strelil o 24 braniek menej ako Richard. Určte počet braniek u každého hráča.
 6. Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 7. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 8. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 9. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 10. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 11. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 12. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 13. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 14. Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 15. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?