Nespojitosť

Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.

Výsledok

x =  0

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 2. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 3. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 4. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 5. Derivácia spojitej
  dxdy Existuje taká funkcia, ktorá je spojitá a nemá v každom bode deriváciu?
 6. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 7. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 8. Jednotková matica 3
  matrix_21 Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 9. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 10. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 11. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 12. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 13. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 14. 8b ihlan
  8gon_pyramid Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.
 15. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 16. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 17. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?