Komplexné odčítanie

Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4

Výsledok

x =  -6

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 2. Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 4. Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 5. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 6. Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 7. Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 8. Desať členov
  matematika_icon Napíšte prvých desať členov postupnosti, ak a11=22, d=2.
 9. Sedem statočných členov
  7seven Urči prvých sedem členov postupnosti, ak a8=12, d=1
 10. Vektor
  vectors Určite súradnice vektora u=CD, keď C[19;-7], D[-16,-5].
 11. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 12. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 13. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 16. Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 17. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.