Mocniny v rovnici

Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000

Výsledok

x =  0.333

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Exponenciálna rovnica
  exp_13 Určte, čomu sa rovná x v rovnici: (256^x):10^-1=40
 2. Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 3. Iks - mocnina
  exp_6 Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 4. Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5
 5. Z - logaritmujte
  exp_11 Určte, čomu sa rovná z vo výraze 169^z=2·6,5
 6. Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144
 7. Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 8. Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 9. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 10. Súčet členov geometrickej
  exp_1 V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.
 11. Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 12. Ohrievanie
  teplomer_6 Predpokladajme, že teleso s teplotou T1 je umiestnené v prostredí s teplotou T0 odlišnou od teploty T1. Teleso sa po čase t, v minútach, v ktorom T (t) = T0 + (T1-T0) e ^ (- kt) buď ochladí alebo zohreje na teplotu T(t). Ak je treskovitý šalát s teplotou
 13. Test
  test_1 Test obsahuje otázky zo štyrmi odpovedami, pričom práve jedna z nich je správna. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné zodpovedať aspoň polovicu otázok. Koľko má byť v teste otázok, aby pravdepodobnosť že študent ktorý volí odpovede náhodne (Pričom ka
 14. Exponenciálna 3
  exp_9 Aké je riešenie rovnice: 2^x=2/64
 15. Les 3
  tree2_3 V lese pribúda každý rok 7,18 % drevnej hmoty. Za koľko rokov sa pri stálom ročnom prírastku drevná hmota zdvojnásobí?
 16. Úver 3
  penize_49 Vypočítaj, ako dlho bude rodina Šetrných splácať úver, ak po prvom roku zaplatili úrok 1350 € a úroková miera úveru bola 6 % p. a.. Úver budú splácať banke po 3000 € každý rok a banka pripisuje úroky len k zvyšnej sume. O koľko € vrátia viac banke , ako si
 17. Nájdite
  diagons-of-an-isosceles-trapezoid Nájdite obsah rovnoramenného lichobežníka, ak dĺžka základní je 16 cm a 30 cm, a diagonály (uhlopriečky) sú navzájom kolmé.