Rovnica s faktoriálom

Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280

Výsledok

x =  0.167

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 2. AP - na rovnicu
  arithmet_seq_1 Určte piaty člen aritmetickej postupnosti, ak súčet druhého a piateho člena sa rovná 73, a d=7.
 3. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 4. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 5. Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 6. Exponenciálna rovnica
  exp_13 Určte, čomu sa rovná x v rovnici: (256^x):10^-1=40
 7. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 8. Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 9. Iks - mocnina
  exp_6 Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 10. Exponenciálna rovnička 2
  exp_8 Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 11. Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144
 12. Dárius
  pow_equation Dárius povedal Milošovi: Myslím si číslo. Keď ho umocním na jednu štvtinu a následne vynásobim číslom 3, dostanem jeho druhú odmocninu. Určte neznáme číslo, ktoré je vačšie ako nula a patrí do množiny celých kladných čísel.
 13. Exponenciálna rovnička
  exp_8 Určte, akú hodnotu má y vo výraze (3^y): (4^-1)=36.Y je prirodzené číslo vačšie ako nula.
 14. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 15. Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?