Rozklad

Číslo 28 rozložte na dva sčítance tak, aby ich súčin bol maximálny.

Výsledok

a =  14
b =  14

Riešenie:

Textové riešenie a =
Textové riešenie b =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 2. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 3. Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 4. AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 5. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 6. Kryštalická voda
  laboratory Chemik chcel skontrolovať obsah kryštalickej vody v draselno-chromitom kamenci K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O, ktorý bol už dlhý čas v laboratóriu. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O pripravil 979 cm3 základného roztoku. Následne do 293 cm3 tohto
 7. Skóre v teste
  test_8 Jojove skóre z testu na prvých štyroch 100 bodových otázkach je nasledovné: 96,90,76 a 88. Ak sú všetky otázky rovnako bodované, aké minimálne skóre je potrebné na jeho poslednej otázke, aby dosiahol stupeň A (90% alebo lepšie)?
 8. Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 9. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 10. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 11. Čarodejníci
  carodejka V čarodejníckej akadémii je 147 študentov v siedmich ročníkoch. Záujemcov o čarovanie pribúda, takže od roku 2006 každý rok prijali o dvoch študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Koľko študentov majú v prvom ročníku?
 12. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 13. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 14. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 15. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 16. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 17. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10