Piata derivácia

Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4

Výsledok

f'(x) =  0

Riešenie:

Textové riešenie f'(x) =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 2. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 3. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 4. Minimum
  derive_1 Nájdite také kladné číslo, aby súčet tohto čísla a jeho prevrátenej hodnoty bol minimálny.
 5. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 6. Derivácia
  fx Existuje funkcia, ktorej derivácia je tá istá funkcia?
 7. Derivácia spojitej
  dxdy Existuje taká funkcia, ktorá je spojitá a nemá v každom bode deriváciu?
 8. Pacientovi
  drugs Pacientovi bol podaný liek a t hodín po podaní nameraná koncentrácia v pečeni: c(t)= -0,025 t2 + 1,8t. Kedy bude liek z pečene úplne eliminovaný?
 9. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 10. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 11. Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 12. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 13. Funkcia
  schody Napíšte prvých päť členov postupnosti ?
 14. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 16. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 17. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2