Minimum

Nájdite také kladné číslo, aby súčet tohto čísla a jeho prevrátenej hodnoty bol minimálny.

Výsledok

x =  1

Riešenie:

Textové riešenie x =

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 2. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 3. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 4. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 5. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 6. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 7. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 8. Derivácia
  fx Existuje funkcia, ktorej derivácia je tá istá funkcia?
 9. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 10. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 11. Derivácia spojitej
  dxdy Existuje taká funkcia, ktorá je spojitá a nemá v každom bode deriváciu?
 12. Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 13. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 14. Pacientovi
  drugs Pacientovi bol podaný liek a t hodín po podaní nameraná koncentrácia v pečeni: c(t)= -0,025 t2 + 1,8t. Kedy bude liek z pečene úplne eliminovaný?
 15. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 16. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 17. Majiteľ firmy
  TEA Majiteľ firmy s rozsiahlou administratívnou činnosťou chce svojim zamestnancom odpredať 3 zastarané stroje v cene 1000 kč za 1 stroj a s polročnou záručnou lehotou. Ak sa stroj v tejto dobe pokazí, majiteľ vráti zamestnanci peniaze a navyše ešte vydá 100 k