Kocky

Jedna kocka od druhej ma hranu väčšiu 5x. Koľko krát bude väčší povrch a objem?

Výsledok

k1 =  25
k2 =  125

Riešenie:

Textové riešenie k1 =
Textové riešenie k2 =







Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar




Ďaľšie podobné príklady:

 1. Zvláštna kocka
  cube3 Vypočítajte hranu kocky, ktorej povrch aj objem je numericky rovnaké číslo.
 2. Kocka
  cube2 Súčet dĺžok hrán kocky je 69 cm. Aký je jej povrch a objem?
 3. Kocka
  1cube Vypočítajte povrch kocky s hranou 11 dm.
 4. Kocka
  cube_5 Stena kocky má obsah 99 cm štvorcových. Povrch kocky je koľko cm štvorcových?
 5. Kocka rohy
  2cube Z drevennej kocky o hrane 64 cm bolo v 3 rohoch odrezané kocky s hranou 4 cm. Najviac koľko kociek s hranou 4 cm sa dá z danej kocky ešte odrezať?
 6. Kocka
  cubes_4 Hrana kocky, ktorej objem je 58.3% jej povrchu je : a)3.5cm b) 4.5cm č) 2.5cm d) 1.5cm
 7. Kocky
  3cubes Vypočítajte objem a povrch kocky s dĺžkou hrany a) 5m b) 32 mm c) 4,5 dm
 8. Kocka - ľahké
  kvader_1 Vypočítaj povrch kocky s rozmermi 15 cm.
 9. Hrana kocky
  krychle_2 Akú dĺžku má hrana kocky, ktorá má objem 23 m3?
 10. Kocka 9
  cubes_3 Kocka má povrch 486m2 . Vypočítaj jej objem.
 11. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 12. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 13. Bežci
  metals Pre troch bežcov (umiestnených na 1. až 3. mieste) je pripravených 30 čokolád, ktoré sa im majú rozdeliť v pomere 3 : 2 : 1 Koľko čokolád každý dostane?
 14. Mierka mapy 8
  mapa_ta3_2 Úsečke dlhej 1,5 km zodpovedá na mape úsečka dĺžky 3 cm. Aká je mierka mapy?
 15. Podiel záporných mocnín
  pocitace Určte výsledok príkladu: ?
 16. Výraz
  exp_12 Určte hodnotu výrau: (27^-1)·93
 17. Štvornásobok
  powers_2 Štvornásobok čísla 2 na 17 je číslo?