Kužeľ

Rotačný kúžeľ s výškou h=22 dm a polomerom podstavy r=5 dm rozrežeme rovinou rovnobežnou s podstavou. Určite vzdialenosť vrcholu kúžeľa od tejto roviny, ak vzniknuté telesá majú rovnaký objem.

Výsledok

x =  17.5 dm

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rotačný kužeľ
  cone_2 Rotačný kužeľ, ktorého výška je rovná obvodu podstavy, má objem 4737 cm3. Vypočítajte polomer podstavnej kružnice a výšku kužeľa.
 2. Rezy kužela
  kuzel_rezy Kužeľ s polomerom podstavy 20 cm a výškou 19 cm rozdelíme rovinami rovnobežnými s podstavou na tri telesá. Roviny rozdelia výšku kužeľa na tri rovnaké časti. Určte pomer objemov najväčšieho a najmenšieho vzniknutého telesa.
 3. Kužeľ - strana
  cone_2 Vypočítajte povrch a objem rotačného kužeľa s výškou 1,25 dm a strane 17,8dm.
 4. Zrezaný kužeľ
  kuzel_komoly Vypočítajte výšku rotačného zrezaného kužeľa, ak je daný jeho objem V = 1280 cm3 a polomery podstáv r1 = 7.7 cm a r2 = 7.5 cm.
 5. Flaše džúsu
  juice_cones Koľko dvojlitrových fliaš džúsu potrebujeme kúpiť, ak ho chceme preliať do 50 džbánov tvaru rotačného kužeľa s priemerom podstavy 24 cm a stranou dĺžky 1,5 dm.
 6. Zmrzlina
  Ice-Cream-Cone V zmrzlinovom kornútku tvare kužeľa s priemerom 5.6 cm je 0.7 dl zmrzliny. Vypočítajte hĺbku kornútku.
 7. Guľový odsek
  circular_segment_1 Guľový odsek výšky h=4 má objem V=149. Určite polomer gule, ktorej časťou je tento odsek.
 8. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu rastie v priemere o 0,5 cm za týždeň. Napíšte rovnicu pre sekvenciu-postupnosť, ktorá predstavuje týždenné výšku tohto stromu v centimetroch, ak sa meranie začalo, keď mal strom 200 centimetrov.
 9. Mlieko v konve
  milk_cylinder V nádobe tvare valca je 80 litrov mlieka. Mlieko siaha do výšky 45 cm. Koľko mlieka bude v nádobe, ak bude siahať do výšky 72 cm?
 10. Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 11. Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 12. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar gule s priemerom 24 m. Koľko m3 plynu sa doň zmestí?
 13. Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 515524?
 14. Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: -3x2+132x-1440=0
 15. Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 16. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?