Rezistory

Dva rezistory zapojené sériovo dávajú výsledný odpor 190 Ω, paralelne 45.6 Ω. Určite odpory jednotlivých rezistorov.

Výsledok

R1 =  76 Ω
R2 =  114 Ω

Riešenie:

Textové riešenie R__1 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Sériovo aj paralelne
  resistor_2 Ak je odpor prvého rezistora 300 ohmov a odpor druhého rezistora 100 ohmov. Aký je výsledný odpor?
 2. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 3. Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -10 a x2 = 10 boli koreňmi kvadratickej rovnice: ?
 4. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 5. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=18. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 6. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 7. Vodojem
  water_tower Vo vodojeme tvare kvádra je 2800 hl vody, výška vody je 2.7 m. Určte rozmery dna, ak jeden rozmer je o 2 m väčší, ako druhý.
 8. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 9. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 36, x2 = 64, x3 = 4, x4 = 49, x5 = 16. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 10. Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 11. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 12. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 13. Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: -3x2+132x-1440=0
 14. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 15. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 30 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 6 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 16. Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?