Jednotková matica easy

Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.

Výsledok

n =  3

Riešenie:

Textové riešenie n =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Jednotková matica 3
  matrix_21 Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 2. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 3. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 4. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 5. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 6. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 7. Stĺpce
  matrix_29 Koľko stĺpcov bude obsahovať matica K, ktorá vznikne ako súčin matíc I a J, pričom matice I a J sú štvorcové matice šiesteho rádu.
 8. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 9. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 10. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 11. Determinant 6
  matrix_22 Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.
 12. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 13. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 14. Determinant súčinu
  matrix_20 Determinant súčinu 2 štvorcových matíc má hodnotu 3. Akú hodnotu bude mať súčin príslušných determinantov týchto matíc.
 15. Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 16. Matice
  matrix_3 Určite, koľkokrát je väčší determinant matice A, ktorý sa rovná 9 ako determinant jej inverznej matice.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?