Derivácia

Existuje funkcia, ktorej derivácia je tá istá funkcia?

Výsledok
Riešenie:

Textové riešenie 1=Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Derivácia spojitej
  dxdy Existuje taká funkcia, ktorá je spojitá a nemá v každom bode deriváciu?
 2. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 3. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 4. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 5. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 6. Pacientovi
  drugs Pacientovi bol podaný liek a t hodín po podaní nameraná koncentrácia v pečeni: c(t)= -0,025 t2 + 1,8t. Kedy bude liek z pečene úplne eliminovaný?
 7. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 8. Matice
  math_3 Inverzná matica k matici A má hodnotu determinantu 0,333. Akú hodnotu bude mať determinant matice A?
 9. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 10. Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 11. Matice
  matrix_3 Určite, koľkokrát je väčší determinant matice A, ktorý sa rovná 9 ako determinant jej inverznej matice.
 12. Dvojnásobok riadku
  matrix_19 Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.
 13. Hodnosť matice
  matrix_14 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o tejto matici vieme povedať, že je regulárna.
 14. Determinant
  matrix_13 Determinant jednotkovej matice sa rovná 7. Určte, koľko riadka obsahuje matice A.
 15. Generálny riaditeľ
  normal_dist Výpočtom rozhodnite koľko kandidátov z celkového počtu 1000 kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa plní požiadavky spôsobilosti na žiaducemu výkone tejto top manažérske funkcie s aspoň 67% pravdepodobnosťou - samozrejme za predpokladu, že spôsobilosť.
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. Guličky
  stats Máme n-rovnakých gulí (číslované od 1-n), vyberajú sa bez vracania. Urči: 1) Pravdepodobnosť, že aspoň pri 1 ťahu sa číslo ťahu zhoduje s číslom gule? 2) Určiť strednú hodnotu a rozptyl počtu gulí, kde sa zhoduje číslo gule s číslom poradí.