35 minút

Veľká ručička na hodinách je dlhá 14 cm. Aku dráhu opíše hrot ručičky za 35 minút?

Výsledok

x =  51.313 cm

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Hodiny
  clocks Akú dráhu opíše koniec minútovej ručičky hodín dlhej 13 cm za 620 minút? Akú dráhu opíše za ten istý čas hodinová ručička?
 2. Ručičky
  soviet_watch Hodiny ukazujú 12 hodín. Po koľkých minútach sa bude zvierania uhol medzi hodinovou a minútovou ručičkou 60°? Uvažujte kontinuálny pohyb oboch ručičiek hodín.
 3. Oblúk
  arc_1 Kružnicový oblúk prislúchajúci uhlu 242° je dlhý 16 dm. Aká je dĺžka celej kružnice?
 4. Stúpanie v percentách
  12_percent_stupanie Výškový rozdiel medzi miestami A, B je 496 m. Vypočítaj percento stúpania cesty, keď vodorovná vzdialenosť miest A, B je 5.1 km.
 5. Trojuholník uhly
  triangles_2 Veľkosti uhlov α, β, γ v trojuholníku ABC sú v pomere 9:4:8. Vypočítajte veľkosti jednotlivých uhlov.
 6. Je pravouhlý?
  nice_3d Veľkosti dvoch vnútorných uhlov v trojuholníku sú: α=40°, β=20°. Je trojuholník pravouhlý?
 7. Železnice
  railways Železnica má stúpanie 3 ‰. Aký je výškový rozdiel dvoch miest na trati vzdialených navzájom 6645 metrov?
 8. Kruhový výsek a uhol
  arc Aká je dĺžka oblúka kružnice s polomerom r=130 mm, ktorý prislúcha stredovému uhlu 4.63 rad? Aký je obsah daného kruhového výseku?
 9. Rovnobežka
  parallels Polomer Zeme je 6379 km dlhý. Vypočítajte dĺžku rovnobežky, ktorá má zemepisnú šírku 55°.
 10. Štvrťkruh
  quarter_circle Drôt, ktorý je zahnutý po obvode štvrťkruhu má dĺžku 10π+40. Určite polomer štvťkruhu.
 11. K. výsek
  vysec Obvod kruhového výseku s uhlom 4.7 rád je 84 cm. Určite polomer kruhu, z ktorého výseč pochádza.
 12. Tetiva
  Tetiva Strana trojuholníka vpísaného do kružnice je tetivou prechádzajúcou jej stredom. Akú veľkosť majú vnútorné uhly trojuholníka, ak jeden z nich má 40°?
 13. Kompas
  wind_rose Aký uhol zvierajú smery J (Juh) a V (Východ) na kompase?
 14. Most
  circle_dam Cez jazero, ktoré má tvar kruhu, prechádza most presne cez stred jazera. Na troch rôznych miestach na brehu jazera sa nachádzajú traja rybári A,B,C. Ktorý z rybárov vidí celý most pod najväčším uhlom?
 15. Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 91, 94 a 66 pravouhlý?
 16. Podobnosť
  similar_triangle Sú dva pravouhlé trojuholníky navzájom podobné, ak prvý má ostrý uhol 20° a druhý má ostrý uhol 50°?
 17. 3-uholník
  triangle2 Môže byť najväčší uhol v trojuholníku menší než 20°?