Obsah PT

Určite obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého prepona má dĺžku 12 a jeden jej úsek (ktorý vytína výška) 9.

Výsledok

S =  31.2

Riešenie:

Textové riešenie S =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku. Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Obsah PT
  sandwich_rt V pravouhlom trojuholníku majú kolmé priemety odvesien na preponu dĺžku 15 cm a 16 cm. Určite plošný obsah trojuholníka.
 2. Euklid4
  euclid_2 Odvesny pravouhlého trojuholníka majú rozmery 145 m a 138 m. Vypočítajte dĺžku prepony a dĺžku výšky na preponu.
 3. Pravouhlý Δ
  ruler Pravouhlý trojuholník ma dĺžku odvesny 84 cm a dĺžku prepony 91 cm. Vypočítajte výšku trojuholníka.
 4. Euklid bez euklida
  euclid_1 Majme pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, |BC|=7, |AB|=22. Vypočítejte výšku v trojuholníka bez použitia Euklidových viet.
 5. Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 24 a výška v = 14. Určite obvod trojuholníka.
 6. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=39 cm a výška vc=17 cm. Určite dĺžky oboch odvesien.
 7. Obdĺžnik
  rectangle_ABCD V obdĺžniku ABCD so stranami |AB|=12, |AD|=21 je bodom A vedená kolmica na uhlopriečku BD, ktorú pretne v bode P. Určite pomer ?.
 8. Kosoštvorec
  rhomus_circle Je daný kosoštvorec o dĺžky strany a = 16 cm. Dotykový bod vpísanej kružnice delí jeho stranu na úseky a1 = 7 cm a a2 = 9 cm. Určite polomer r tejto kružnice a dĺžky uhlopriečok kosoštvorca.
 9. PT- euklid. vety
  euklidova_veta_trojuhelnik_nakres Vypočítajte strany pravouhlého trojuholníka ak odvesna a= 6cm a úsek na prepony, ktorý je priľahlý k druhej odvesne Cb je 5cm.
 10. Euklid3
  euclid2 Vypočítajte strany a výšku pravouhlého trojuholníka, ak je daná odvesna a = 68 m a úsek prepony priľahlý k druhej odvesne cb = 23 m.
 11. Euklid 5
  euclid_3 Vypočítaj strany pravouhlého trojuholníka ABC ak: a = 7 cm, vc = 5 cm.
 12. Trojuholník ABC
  ABC Majme pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, |BC|=16, |AB|=23. Vypočítejte výšku vAB trojuholníka na stranu AB.
 13. PT - prepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravouhlý trojuholník OMS má preponu s=208 cm a výšku 96 cm. Aké veľké úseky vytína výška na prepone?
 14. Euklid1
  pravitko Pravouhlý trojuholník má preponu c = 19 cm. Ako veľké úseky vytína výška vc = 6 cm na prepone c?
 15. Odvesna a výška
  right_triangles Riešte pravouhlý trojuholník, ak je dána jeho výška v = 9.6 m a kratšia odvesna b = 17.5 m.
 16. Dotyčnice
  tangents Ku kružnici s polomerom 76 mm sú z bodu C vedené dve dotyčnice. Vzdialenosť obidvoch dotykových bodov je 14 mm. Vypočítajte vzdialenosť bodu C od stredu kružnice.
 17. Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.