Kvocient 11

Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.

Výsledok

q =  10

Riešenie:

Textové riešenie q =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 2. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 3. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 4. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 5. Kvocient a druhý člen
  geometric Určte kvocient a druhý člen GP, ak a3=-5, a2+a3=-7
 6. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 7. Podivná GP
  sequence_geo_4 Vypočítajte a3 GP, ak viete že q=4 a a1+a2+a3=89,25 a a4=272.
 8. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 9. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 10. Koeficient
  gp Určte koeficient tejto postupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 11. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 12. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 13. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 14. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 15. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 16. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?