RR lichobeznik 8

Zostroj rovnomenný lichobeznik, ktorého základňa ma dĺžku 6cm, zviera s uhloprieckou uhol 30° a ramena maju dĺžku 4cm.

Výsledok

c =  0 cmNapíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 1 komentár:
#1
Dr Math
1 . nakreslime zakladnu AB = 6 cm
2. uhol BAX  = 30 stupnov
3. uhol ABY  = 30 stupnov
4. kruznica k1(A,r = 4 cm)
5. kruznica k2(B,r = 4 cm)
6. C = priesecnik k1 a ramena uhla ABY
7. D = priesecnik k2 a ramena uhla BAX
8. dokreslime lichobeznik ABCD

avatar

Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Narysuj
  lichobeznik.svg narysuj lichobežník s ramenami dlhými 4 cm a 7 cm a so základňami dlhými 3 cm a 5cm
 2. Rovnoramenný lichobežník 2
  klm Daný je rovnoramenný lichobežník ABCD, v ktorom platí |AB|= 2|BC|= 2|CD|= 2|DA|. Na jeho strane BC je bod K taký, že |BK| = 2|KC|, na jeho strane CD je bod L taký, že |CL|= 2|LD|, a na jeho strane DA je bod M taký, že|DM|= 2|MA|. Určte veľkosti vnútorných.
 3. Narysuj lichobežník
  konstrukter Narysuj lichobežník ABCD ak je dané a=7cm, b=4cm, c=3,5cm, uhlopriečka AC=5cm. Rieš ako konštrukčnú úlohu.
 4. Uhly v lichobežníku
  rovnobezky_uhly V rovnoramenom lichobežníku ABCD je velkosť uhla β=81° Napíš velkosti uhlov α, γ a δ.
 5. Pravouhlý lichobežník
  trapezoids Koľko pravých vnútorných uhlov má pravouhlý lichobežník?
 6. Trojúholník ABC
  rozbor_triangle Zostroj trojuholník ABC ak platí c = 60mm Vc = 40mm b = 48mm rozbor postup konštrukcia
 7. Zostrojte
  troj Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte dĺžky jeho strán c = 5 cm, a = 4 cm a uhol ABC má ve¾kosť 60°. Odmerajte dĺžku strany b v milimetroch. Dĺžka strany b je: a, 75 mm < b < 81 mm b, 53 mm < b < 59 mm c, 43 mm < b < 49 mm d, 13 mm < b < 19 mm
 8. Strana uhol, ťažnica,
  triangles_5 Mám zostrojiť trojuholník- postup a riešenie a=7cm β= 40 tc=5cm
 9. 4-uholník
  4gon Zostrojte 4-uholník ABCD s rozmermi AB, BC, AC, BD a uhlom d = CDA.
 10. Tetiva
  chord_1 Bod na kružnici je krajným bodom priemeru a tetivy veľkosti polomeru. Aký uhol zviera priemer s tetivou?
 11. Uhly trojuholníka - pomer
  237_triangle Ako mám zistiť typ trojuholníka ak je pomer uhlov 2:3:7 ?
 12. V rovnoramennom 3
  triangle_9 V rovnoramennom trojuholníku je uhol pri vrchole o 30° väčší ako uhol pri základni. Aké veľké sú vnútorné uhly?
 13. Tupý uhol
  UholZSobr2 Aký tupý uhol zvierajú ručičky hodín o 17:00?
 14. Uhlopriečky
  diamond Môže byť uhlopriečka kosoštvorca dvakrát dlhšia ako jeho strana?
 15. Uhlopriečka
  rhombus Môže mať kosoštvorec jednu uhlopriečku rovnako dlhú ako stranu?
 16. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 17. Stupne na radiány
  angle Prepočítajte veľkosť rovinného uhla α = 9°39'15" do oblúkovej miery: