Výškový uhol

Približne v akej výške je mrak ktorý vidíme pod výškovým uhlom 26° 10' ak vidíme slnko pod výškovým uhlom 29° 15' a tieň mraku je od nás vzdialený 92 metrov?

Výsledok

h =  366.759 m

Riešenie:

Textové riešenie h =
Textové riešenie h = : č. 1Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 1 komentár:
#1
Dr Math
v podstate ide o to ze Slnko na krajnych bodoch mraju dopadaju luce rovnobezne pod rovnakym vyskovym uhlom B. vzniknu tam dva pravouhle trojuholniky - s rovnakom odvesnou/vyskou h. A linearna rovnica, ktora sice ma nejake konstanty s tangensami

avatar

Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Chcete premeniť jednotku dĺžky? Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Lanovka 6
  lanovka_3 Aký veľký výškový rozdiel prekoná lanovka, ked stúpa 1200 m pod uhlom 70 stupňov?
 2. Lietadlo
  aircraft Lietadlo letí vo výške 7200 m k pozorovateľni. V čase prvého merania ho bolo vidieť pod výškovým uhlom 22°, pri druhom meraní pod výškovým uhlom 58°. Vypočítajte vzdialenosť, ktorú lietadlo preletelo medzi oboma meraniami.
 3. V oblakoch
  cloud Z dvoch miest A a B na vodorovnej rovine bolo pozorované čelo mraku nad spojnicou obidvoch miest pod výškovým uhlom 73°20' a 64°40'. Miesta A a B sú od seba vzdialené 2830 m. Ako vysoko je mrak?
 4. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javora vidno zo vzdialenosti 3 m od kmeňa stromu z výšky 1.8 m pod uhlom 45°. Zistite výšku stromu.
 5. Budova
  building Budovu som zameral pod uhlom 30°. Keď som sa pohol o 5 m budovu som zameral pod uhlom 45°. Aká je výška budovy?
 6. Kotangens
  sin_cos Ak je uhol α ostrý uhol, pre ktorý platí cotg α = 3/13. Určite hodnoty sin α, cos α, tg α.
 7. Kostolná veža
  church_tower Kostolnú vežu vidíme z cesty pod uhlom 62°. Keď sa vzdialime o 27 metrov, je ju vidieť pod uhlom 37°. Aká je vysoká?
 8. Lanovka
  lanovka Lanovka stúpa pod uhlom 35° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 567 m. Aké dlhé je "nekonečné" ťažné lano lanovky?
 9. Lichobežník - viem strany
  lichobeznik_1 Lichobežník so stranami a=10, b=20, c=25, d=15. Vypočítaj všetky vnútorne uhly..
 10. Ťažisko
  triangles_13 V trojuholníku ABC s ťažiskom T platí b=7cm, tc=9cm uhol ATC je 112 stupňov. Vypočítajte dĺžku ťažnice ta.
 11. Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =6, b=5 a ∠ C = 110°. Vypočítajte dĺžku strany c.
 12. Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 30.
 13. Dôkaz - MO - C – I – 3
  RightTriangleMidpoint_2 Päta výšky z vrcholu C v trojuholníku ABC delí stranu AB v pomere 1:2. Dokážte, že pri zvyčajnom označení dĺžok strán trojuholníka ABC platí nerovnosť ?.
 14. Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?
 15. Muži, ženy a deti
  regiojet V autobuse išli na výlet muži, ženy a deti v pomere 2:3:5. Deti platili 60 korún, dospelí 150. Koľko bolo v autobuse žien, ak bolo za autobus zaplatených 4200 korún?
 16. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?