Kino

Buduje sa hľadisko letného kina pre 1239 divákov. Do prvej rady je plánovaných 29 sedadiel, do každej následnující postupne o 3 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?

Výsledok

n =  21

Riešenie:

Textové riešenie n =
Textové riešenie n = : č. 1

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 2. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 3. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 30 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 6 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 4. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 5. Rad
  fib Vašou úlohou je vyjadriť súčet nasledujúceho aritmetického radu pre n = 27: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 6. Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 7. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 8. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 10 členov tejto postupnosti: a1 = -2 a2 = 1 an+2 = an+1 -4 an
 9. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a19=-63, d=-3
 10. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 11. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 12. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -5, a105 = 608. a) Určte hodnotu člena a94 b) Určte súčet 105 členov.
 13. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 17 a 143 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 2800.
 14. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 15. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 16. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 17. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?