V hĺbke

Intenzita denného svetla prenikajúceho do morskej vody sa znižuje v závislosti od jej hĺbky exponenciálne. V hĺbke 6m je znížená na polovicu. Podmorská kamera potrebuje pre snímanie aspoň 75% intenzity denného svetla. Do akej hĺbky ju môžeme za tohto predpokladu použiť?

Výsledok

x =  2.49 m

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 2. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 3. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 4. Riešte 3
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu: 8 umocnené na x = 40
 5. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 6. Rádioaktivita
  radioactivity Za 548 hodín poklesne aktivita rádioaktivnej látky na 1/9 počiatočnej hodnoty. Aký je polčas rozpadu danej látky?
 7. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 8. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 9. Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 10. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 120] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 5x
 11. Počítačová revolúcia
  Intel386 Keď sme začínali robiť s počítačmi, tak prvý procesor, ktorý si pamätám bol Intel 8080 z roku 1974 s výkonom 0.5 MIPS. Vypočítajte o koľko percent ročne stúpal výkon procesorov, ak Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Aká by bola spotr
 12. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 13. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 14. Vložte n čísel
  archimedes_1 Medzi čísla 5 a 640 vložte toľko čísel, aby s danými číslami tvorila členmi geometrickej postupnosti a aby súčet vložených čísel bol 630.
 15. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 16. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 17. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.