Lekná

Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?

Výsledok

d =  3

Riešenie:

Textové riešenie d =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 2. Rádioaktivita
  radioactivity Za 548 hodín poklesne aktivita rádioaktivnej látky na 1/9 počiatočnej hodnoty. Aký je polčas rozpadu danej látky?
 3. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 4. Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 5. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 6. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 7. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 8. Číslo
  mocninova_fx Myslím si číslo. Keď od jeho dvanástej mocniny odpočítam jeho deviatu mocninu, dostanem číslo 27 krát vačšie ako myslené číslo. Ktoré číslo so si myslel?
 9. V hĺbke
  more_1 Intenzita denného svetla prenikajúceho do morskej vody sa znižuje v závislosti od jej hĺbky exponenciálne. V hĺbke 6m je znížená na polovicu. Podmorská kamera potrebuje pre snímanie aspoň 75% intenzity denného svetla. Do akej hĺbky ju môžeme za tohto predp
 10. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 11. Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log33(3x + 21) = 0
 12. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 13. Vložte n čísel
  archimedes_1 Medzi čísla 5 a 640 vložte toľko čísel, aby s danými číslami tvorila členmi geometrickej postupnosti a aby súčet vložených čísel bol 630.
 14. Exponenciálna rovnička 2
  exp_8 Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 15. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 16. Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 17. Sum-log
  complex_log Súčet dvoch čísel je 32, súčet ich logaritmov (dekadických) je 2.2. Určite tieto čísla.