Súčet členov geometrickej

V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.

Výsledok

n =  3

Riešenie:

Textové riešenie n =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady:

 1. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 2. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 3. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 4. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 5. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 6. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 7. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 8. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 9. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 10. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 11. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 12. Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 13. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 14. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 15. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 16. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?