Elektrický 7

Elektrický prúd má veľkosť 500mA. Aký veľký elektrický náboj prejde prierezom vodiča za čas 4s?

Výsledok

Q =  2 C

Riešenie:

Textové riešenie Q =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Elektrické napätie
  Rezistor_2 Rezistor ktorý má elektrický odpor 1,5 k ohmov prechádza elektrický prúd 0,1 A. Vypočítaj aké elektrické napätie je medzi svorkami rezistora.
 2. V obvode
  bulbs_1 V obvode sú za sebou zapojené tri žiarovky ktorou žiarovkou prechádza najväčší elektrický prúd?
 3. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 4. Napäťový delič
  serial-parallel Na idealní zdroj napätia sínusového priebehu je pripojený napäťový delič skladajúci sa z odporov R1 = 103000 Ω a R2 = 197000 Ω, na odpor R2 je ešte pripojený voltmeter, ktorý meria strednú hodnotu napätia a má vnútorný odpor R3 = 200300 Ω, nameraná hodnota
 5. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 6. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 7. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 8. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 9. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 10. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 11. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 12. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 13. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 14. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 15. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 16. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 17. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?