Ukážte,

Ukážte, že ak x, y, z sú 3 po sebe idúce nenulové cifry, tak zyx-xyz=198, kde zyx a xyz sú trojciferné čísla vytvorené z cifier x, y, z.

Výsledok

a =  198

Riešenie:

Textové riešenie a =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 2. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 3. Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?
 4. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 5. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 6. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 7. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 8. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 9. Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 10. Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 11. Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 12. Čarodejníci
  carodejka V čarodejníckej akadémii je 147 študentov v siedmich ročníkoch. Záujemcov o čarovanie pribúda, takže od roku 2006 každý rok prijali o dvoch študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Koľko študentov majú v prvom ročníku?
 13. AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
 14. Konzervy 2
  konzervy_gecko Konzervy sú uložené v n-vrsvách nad sebou podľa aritmetickej postupnosti. V desiatej vrstve je 37 konzerv a spolu vo všetkých desiatich vrstvách je 190 konzerv. Koľko konzerv je v prvej vrstve? b) spolu vo všetkých n vrstvách c) vyjadrite da nú postupno
 15. Kino
  cinema_4 Urči, koľko žiakov je v prvej a desiatej rade, ak v tretej rade je 48 žiakov a v každej ďalšej rade je o 17 žiakov viac ako v predchádzajucej.
 16. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 17. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.