Výraz - funkcia

Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čomu sa rovná k(10)?

Výsledok

k10 =  84

Riešenie:

Textové riešenie k10 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 2. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 3. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 4. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 5. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 6. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 7. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 8. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 9. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 10. Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 11. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 12. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 13. Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 14. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 15. Čarodejníci
  carodejka V čarodejníckej akadémii je 147 študentov v siedmich ročníkoch. Záujemcov o čarovanie pribúda, takže od roku 2006 každý rok prijali o dvoch študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Koľko študentov majú v prvom ročníku?
 16. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?