Kváder

Ak sú plochy troch priľahlých stien kvádra 8 cm2, 18 cm2 a 25 cm2, nájdite objem kvádra.

Výsledok

V =  60 cm3

Riešenie:

Textové riešenie V =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Bazén
  basen V bazéne tvaru kvádra je 299 m3 vody. Určite rozmery dna, ak hĺbka vody je 282 cm a jeden rozmer je o 4.7 metrov väčší ako druhý.
 2. Vodojem
  water_tower Vo vodojeme tvare kvádra je 1900 hl vody, výška vody je 2.5 m. Určte rozmery dna, ak jeden rozmer je o 3.2 m väčší, ako druhý.
 3. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 4. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 5. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 6. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 7. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 8. Doplnenie do štvorca
  eq2_5 Vyriešte kvadratickú rovnicu: m2 = 4m + 20 pomocou metódy doplnenie na štvorec alebo doplnenie do štvorca.
 9. Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 10. Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 11. Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 12. Výraz - funkcia
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čomu sa rovná k(10)?
 13. Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 14. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 15. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?