Prevrátená hodnota

Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=-0.8+1.2i:

Výsledok

Re =  -0.38
Im =  -0.58

Riešenie:

Textové riešenie Im =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |9 +5i +4i2| .
 2. Podiel odmocnín
  exp_10 Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 4. Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 5. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 6. Im>0?
  ReIm Je číslo -1i kladné?
 7. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 8. Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 9. Matica 2
  matrix_12 Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 10. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 11. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 12. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=18. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 13. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 14. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 15. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 16. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 17. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.