Drahé kovy

V rokoch 2006-2009 sa hodnota drahých kovov rýchlo zmenila. Údaje v nasledujúcej tabuľke predstavujú celkovú mieru návratnosti (v percentách) platiny, zlata, striebra od roku 2006 do roku 2009:

Rok Platinum Gold Silver
2009 62,7 25,0 56,8
2008 -41,3 4,3 -26,9
2007 36,9 31,9 14,4
2006 15,9 23,2 46,1

a. Vypočítajte geometrickú priemernú mieru návratnosti za platinu, zlato a striebro ročne za roky 2006-2009.

b. Aké závery možno vysloviť, pokiaľ ide o geometrické priemery troch drahých kovov?

Výsledok

r1 =  1.11
r2 =  1.206
r3 =  1.176

Riešenie:

Textové riešenie r1 =
Textové riešenie r2 =
Textové riešenie r3 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte štatistickú kalkulačku? Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Mesto 2
  kingkong V meste dnes žije 167000 obyvateľov. Aký počet môžeme očakávať za 11 rokov, ak predpokladáme každoročný prírastok 1%?
 2. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 3. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 4. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 5. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 6. Vírus
  virus Máme vírus, ktorý žije jednu hodinu. Každú pol hodinu splodí 2 potomkov. Aké bude žijúce potomstvo jedného vírusu po 3.5 hodinách?
 7. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 8. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 9. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 10. Akcia 2
  sale_7 V obchode predávajú 3 druhy koláčov: makový, tvarohový, lekvárový. Všetky stoja rovnako. Od včera platí nasledujúca ponuka: Ak si kúpite ľubovolných 8 takýchto koláčov, zaplatíte len za 5. O koľko percent menej zaplatím teraz za 8 takýchto koláčov?
 11. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 12. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 13. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 14. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 15. Telefóny
  phones Sekretárka v podniku A telefonicky volá centrálu v podniku B v dobe najväčšej zaťaženosti telefónnych liniek, kedy pravdepodobnosť, že linka nebude obsadená je 0,25. Jednotlivé pokusy o spojenie opakuje po niekoľkých minútach tak dlho, pokým nebude s centr
 16. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?