Vypočítaj 28

Vypočítaj objem a obsah pravidelného trojbokého ihlana ak výška ihlana je 12 centimetrov, ktorého hrana podstavy má 4 centimetre a výška bočnej steny 12 cm

Výsledok

V =  96 cm3
S =  96 cm2

Riešenie:

Textové riešenie V =
Textové riešenie S =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

  1. Kocka 6
    cube6 Kocka má povrch 384 cm2. Vypočítaj jej objem.
  2. Gula - ľahké
    sphere_1 Vypočítaj objem gule s priemerom 15 cm.
  3. Vypočítaj 32
    iso_pyramid Vypočítaj povrch pravidelného štvorstenného ihlana (podstava a steny sú rovnostranné) ktorého hrana a=4 cm.
  4. Ihlan 4b
    jehlan_4b_obdelnik_3 Vypočítajte povrch S a objem V pravidelného štvorbokého ihlanu so stranou podstavy a = 5 m a telesovou výškou 14 m.
  5. Ihlan
    3d_shapes Kváder ABCDEFGH má rozmery AB 3cm, BC 4 cm, CG 5 cm. Vypočítajte objem a povrch trojbokého ihlanu ADEC.
  6. Kužeľ - strana
    cone_2 Vypočítajte povrch a objem rotačného kužeľa s výškou 1,25 dm a strane 17,8dm.
  7. Aký je
    prism3s_5 Aký je objem trojbokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka s odvesnami 6 dm a 8 dm a preponou 10 dm a výška hranola je 40 dm?
  8. Ihlan
    trojboky_ihlan Určte objem a povrch pravidelného trojbokého ihlana, ktorý má podstavnú hranu a=20 cm a bočnú hranu b=35 cm
  9. Trávnata plocha
    circular_flowerbed_1 Okolo kruhovej trávnatej plochy je 2 m široký chodník. Vonkajší okraj chodníka tvorí obrubník, ktorého dĺžka je 157 m. Obrubník aj vnútorná strana chodníku spolu tvoria sústredné kružnice. Vypočítajte obsah kruhovej trávnatej plochy a výsledok zaokrúhlite.
  10. Esíčko
    esicko Dĺžka úsečky AB je 24 cm a bod M a N ju delí na tretiny. Vypočítajte obvod a obsah tohto obrazca.
  11. Valec - povrch
    cylinder_2 Objem valca ktorého výška sa rovná polomeru podstavy je 678,5 dm3. Vypočítate jeho povrch.
  12. Ako sa
    cone_6 Ako sa zmení objem rotačného kužeľa, ak: a) zdvojnásobíme polomer podstavy b) 3 krát zmenšíme výšku c) 5 krát zmenšíme polomer podstavy
  13. Koľko percent 2
    percent_19 O koľko percent je objem prvej nádoby väčší ako objem druhej, keď prvá nádoba má 70 litrov a druhá 36 litrov?
  14. Stan
    stan2 Janko s ockom sa chystali na stanovačku. Zistili, že ich starý stan je už potrhaný. Mamka im navrhla, že im ušije stan, ktorého steny bude tvoriť šesť rovnakých rovnoramenných trojuholníkov. Ich dolná strana má dlžku 2 m a výška na túto stranu meria 2,5 m.
  15. Stredná priečka
    trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
  16. Lopta
    fitball Aká je veľkosť povrchu gymnastickej lopty (fit - lopty) s priemerom 65 cm ?
  17. V rovnoramennom 3
    triangle_9 V rovnoramennom trojuholníku je uhol pri vrchole o 30° väčší ako uhol pri základni. Aké veľké sú vnútorné uhly?