Rad

Vašou úlohou je vyjadriť súčet nasledujúceho aritmetického radu pre n = 27:

S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11

Výsledok

S =  999

Riešenie:

Textové riešenie S =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 2. Po sebe
  progression Súčet 10 po sebe idúcich čísel je 105. Určte, o ktoré čísla ide (napíš prvé a posledné).
 3. Súčet aritmetická
  postupnost1 Určte súčet druhého a piateho člena AP, ak a1=-4,12,d=-0,7
 4. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 17 a 143 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 2800.
 5. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -5, a105 = 608. a) Určte hodnotu člena a94 b) Určte súčet 105 členov.
 6. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 7. Cukríky 5
  candies V 10 laviciach sú cukríky. V prvej lavici sú 3 cukríky. V každej nadchádzajucej sú o 2 cukríky viacej ako v predošlej. Určte, koľko je všetkých cukríkov.
 8. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 10 členov tejto postupnosti: a1 = -2 a2 = 1 an+2 = an+1 -4 an
 9. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 10. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 11. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a19=-63, d=-3
 12. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 6 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-2, d=1
 13. Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 14. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 15. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 6 členov aritmetickej postupnosti a5=19, a8=40.
 16. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?