Asymptota

Určitě vertikální asymptotu funkce f(x) = fraction{ -2x-8 }{ 2x+26 } ; ; .

Výsledok

f(y) =  -13

Riešenie:

Textové riešenie f(y) =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa strelili spolu 932 braniek. Denis strelil o 4 bránky viacej ako Denisa, ale Denis strelil o 24 braniek menej ako Richard. Určte počet braniek u každého hráča.
 2. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 3. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 4. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 5. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 6. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 7. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 8. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 9. Geometrická postupnosť 5
  sequence O členoch geometrickej postupnosti vieme že: ? ? Vypočítajte a1, q
 10. Rovnice
  fun3 Riešte jednoduchú rovnicu s mínus pred zátvorkou: 4x-(x-4)=5-3x
 11. V 60
  bonbons V 60 kusovej bonboniére sú višňové, orieškove a mliečne cukríky. Orieskovych je 2krat viac ako višňových a mliečnych je o 20 viac ako orieskovych. Kolko cukríkov z každého druhu je v bonboniére?
 12. Kryštalická voda
  laboratory Chemik chcel skontrolovať obsah kryštalickej vody v draselno-chromitom kamenci K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O, ktorý bol už dlhý čas v laboratóriu. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O pripravil 979 cm3 základného roztoku. Následne do 293 cm3 tohto
 13. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 14. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 15. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 16. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?