Asymptota

Určitě vertikální asymptotu funkce f(x) = fraction{ -2x-8 }{ 2x+26 } ; ; .

Výsledok

f(y) =  -13

Riešenie:

Textové riešenie f(y) =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 2. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 3. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa strelili spolu 932 braniek. Denis strelil o 4 bránky viacej ako Denisa, ale Denis strelil o 24 braniek menej ako Richard. Určte počet braniek u každého hráča.
 4. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 5. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 6. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 7. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 8. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 9. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 10. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 11. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 12. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 13. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 14. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 15. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?