Pán Peter

Pán Peter potrebuje na svojom pozemku vyhĺbiť studňu hlbokú 20 m. Firma AZET účtuje za prvý meter 1 euro a za každý nasledujúci 2 krát viac. Firma ZETA účtuje za každý meter hĺbky studne 200 eur. Ktorú firmu si má pán Peter vybrať, ak chce čo najviac ušetriť?

Výsledok

x = (Správna odpoveď je: ZETA) Nesprávne

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 2. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 3. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 4. Banka
  money_3 Pavol si uložil 10000 do banky na 6 roky. Vypočítajte, akú sumu bude mať v banke, ak nebude vyberať úroky ani meniť vklad. Ročný úrok je 3.5% a daň z úroku je 10%.
 5. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 6. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 7. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 8. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 9. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 10. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 11. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 12. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 13. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 14. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 15. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 16. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 17. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2