Šarkany

Chlapci si púšťali šarkana na šnúre 41 metrov dlhej. Ako vysoko poletuje šarkan, keď uhol od vodorovnej roviny je 48°?

Výsledok

h =  30 m

Riešenie:

Textové riešenie h =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Chcete premeniť jednotku dĺžky? Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Veža
  HexagonalPyramid_4 Vrchol veže je pravidelný šesťboký ihlan s podstavnou hranou 11.3 metrov a výškou 10.8 metrov. Koľko m2 plechu je potrebné na pokrytie vrcholu veže, ak počítame na odpad 5%?
 2. Šesťuholník a hranol
  hexa_prism Podstavou hranola je pravidelny šesťuholník, ktorý je zložený zo šiestich trojuholníkov so stranou a=12 cm a výškou va= 10,4 cm. Výška hranola je 5 cm. Vypočítaj objem a povrch hranola !
 3. Bazénik
  hexagon_prism2 Dno detského bazéniku je pravidelný šesťuholník so stranou a = 60 cm. Vzdialenosť protilahlých strán je 104cm, výška bazéniku je 45cm. A) Koľko litrov vody sa zmestí do bazéniku? B) Bazénik je vyrobený z dvojitej vrstvy plastovej fólie. Minimálne koľko m
 4. Šesťuholník - ihlan
  hexagonal-pyramid Podstavou pravidelného ihlanu je šesťuholník, ktorému je možné opísať kružnicu s polomerom 1m. Vypočítajte objem ihlanu vysokého 2,5m.
 5. Štvorboký ihlan
  ihlany Vypočítajte objem a povrch pravidelného 4bokého ihlanu, ktorého podstavná hrana je dlhá 4 cm. Odchýlka bočných stien od roviny je 60 stupňov.
 6. Päťboký ihlan
  pyramid-pentagon Vypočítajte objem pravidelného 5-bokého ihlana ABCDEV, ak |AB|= 7.4 cm a roviny ABV , ABC zvierajú uhol 31 stupňov.
 7. Šesťuholník 5
  hexagon_1 Vzdialenosť rovnobežných strán pravidelného šesťuholníka je 36 cm. Vypočítaj veľkosť polomeru kružnice opísanej šesťuholníku.
 8. n-uholník
  x-gon Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka vpísaného do kružnice s polomerom 13 cm?
 9. n-uholník II
  x-gon_1 Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka opísaného kružnici s polomerom 13 cm?
 10. Deväťuholník
  9gon_1 Vypočítajte obvod pravidelného deväťuholníka vpísaného do kružnice s polomerom 20 cm.
 11. Päťuholník
  5gon_1 Vo vnútri pravidelného päťuholníka ABCDE je bod P taký, že trojuholník ABP je rovnostranný. Aký veľký je uhol BCP? Urob si náčrtok.
 12. Šesťuholník
  sestuholnik Narysujte pravidelný šesťuholník vpísaný do kružnice s polomerom r=15 cm. Aký je jeho obvod?
 13. Šesťuholník
  hexagon Je daný pravidelný šesťuholník ABCDEF. Ak je obsah trojuholníka ABC rovný 12, potom obsah šesťuholníka ABCDEF je rovný? Neviem, ako na to jednoducho prísť ....
 14. Päťuholník
  5gon Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka, ktorého uhlopriečka je dlhá u=13.
 15. Obsah päťuholníka
  5gon_2 Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka so stranou 22 cm.
 16. Šesťuholník S
  hexagon Vypočítajte obsah pravidelného šesťuholníka vpísaného do kružnice s polomerom r=15 cm.
 17. Sklenná mozaika
  6gon Koľko dm2 skla treba na výrobu 49 sklíčok tvaru pravidelného 6-uholníka, ktorého strana má dĺžku 25 cm? Počítajte že pri rezaní skla vzniká odpad 16%.