Delenie + rovnica - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 80

 • Delenie
  number_line_7 Aká je hodnota menšieho zo dvojice čísel, pre ktoré platí, že ich súčet je 78 a ich podiel 0,3?
 • Rovnica s faktoriálom
  fact_1 Riešte rovnicu: x!:5=1008 Riešením rovnice je prirodzené číslo
 • Rovnica s iks
  eq222 Nájdite X v tejto jednoduchej rovnici: X/9 = 96/108
 • Rovnica - reciproká
  hyperbola_3 Riešte pre neznámu x: 7: x = 14: 1000
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: ?
 • Delenie
  ruler2 Rozdeľ látku dlhú 110 cm na 2 diely tak, že 1 diel bude o 10 cm dlhší ako druhý diel, a jeden diel bude 10 krát dlhší ako druhý diel. Ako dlhé budú jednotlivé diely?
 • Uhádni
  divide Akým číslom treba číslo 9727 vydeliť, aby sa zmenšilo o 70%?
 • Ktoré 2
  quarter_circle_2 Ktoré číslo je o 3 väčšie ako jeho štvrtina?
 • Pomer 42
  ratios2 Určite x v pomere: 200:6=x:400
 • Číslo
  fractions_1 Vypočítajte číslo, ktoré po vydelení 34 dáva podiel 10 a zvyšok 25.
 • Doplň znamienka
  plusminus_2 Doplň znamienka (+, -, *, /, zátvorky) aby platila rovnica: 1 3 6 5 = 10 Je to pre 4. triedu ZŠ - so zápornými číslami ešte nepočítali
 • Počet riešení
  eggs Koľko riešení má rovnica x . y = 2950 s dvoma neznámymi v množine prirodzených čísel
 • Exponenciálna 3
  exp_9 Aké je riešenie rovnice: 2^x=2/64
 • Hodiny
  hodiny Koľkokrát za deň sa ručičky na hodinách prekryjú?
 • Neznámy otáznik
  numbers2_5 Nájdi číslo ktoré nahradí otáznik: 1,4 : ? = - 6
 • Vlaky
  locomotive Denne istým úsekom trate prejde 8 párov vlakov, ktoré odvezú priemerne 2400 ľudí. Koľko ľudí cestuje priemerne v jednom vlaku?
 • Trikrát
  eq222_5 Keby som súčet čísel 70 a neznámeho čísla zmenšil trikrát, dostal by som 100. aké je nepoznáme číslo?
 • Pomer čísel
  ratio2 Určite dve kladné čísla tak, aby byla v pomere 6:6 a jejich difference bol 0.
 • Radiány
  pi_text Preveď 198° na radiány. Výsledok uveď ako násobok čísla π.
 • Žiaci
  school_1 V triede je 30 žiakov, chlapcov je 4 krát viac ako dievčat. Koľko je v triede chlapcov?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?