Druhá mocnina + vyjadrenie neznámej zo vzorca - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 76

 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Číslo x
  eq222_2 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Číslo Z
  percents2_5 Určte číslo, ktoré je o 61% menšie ako 102.
 • Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 • Nelineárne rovnice
  q2_non_linear Vyriešte sústavu - systém nelineárnych rovníc: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Rozmery 9
  square_1 Aké rozmery má štvorec ktorého obsah je 49dm štvorcových?
 • Obvod štvorca 2
  squares Vypočítajte obvod štvorca, ak je jeho obsah 6,25 centimetrov štvorcových.
 • Povrch 15
  sphere_Nickel_1 Povrch gule je 1256 cm2. Vypočítajte polomer gule.
 • Obsah 25
  squarepyramid Obsah pôdorysu je 5400m2 aký bude obvod štvorcového pôdorysu?
 • Doplnenie do štvorca
  eq2_5 Vyriešte kvadratickú rovnicu: m2 = 4m + 20 pomocou metódy doplnenie na štvorec alebo doplnenie do štvorca.
 • Kruh
  circle Aký veľký je obsah kruhu, ak jeho obvod je 80,6 cm?
 • Neznáme číslo Z
  unnamed Máme číslo. Ak vydelíme jeho štvrtú mocninu jeho druhou mocninou, dostaneme číslo 0,25. Určte toto číslo.
 • 30-metrový
  stromy_1 30-metrový strom sa zlomil. Jeho vrcholec spadol 5m od kmeňa. V akej výške sa zlomil?
 • Vypočítaj 112
  circle_axes_1 Vypočítaj priemer kruhu ktorého obsah v cm2 a obvod v cm sú vyjadrené rovnakým číslom.
 • RS trojuholník
  equilateral_triangle_1 Obsah rovnostranného trojuholníka je 81 krát 3 pod odmocninou cm2. Vypočítaj jeho obvod.
 • MO - bikvadrát
  eq2_6 Nájdite najväčšie prirodzené číslo d, ktoré má tú vlastnosť, že pre ľubovoľné prirodzené číslo n je hodnota výrazu V(n)=n4+11n2−12 deliteľná číslom d.
 • Kocka 59
  cube_in_sphere Kocka má povrch 600 cm2, aký je jej objem?
 • Vypočítaj 64
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ak jej povrch je 150 cm2.
 • Štvrťkruh 3
  circle14 Vypočítaj obvod štvrťkruhu, ak jeho obsah je S = 314 cm2.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Druhá mocnina - príklady. Vyjadrenie neznámej zo vzorca - príklady.