Guľa + kocka - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 19

 • Golfová loptička
  Golfová loptička s priemerom 43 mm je zabalená v škatuli tvaru kocky. Koľko percent objemu škatule tvorí loptička?
 • Vo vnútri
  Vo vnútri kocky s hranou 10 cm je umiestnená guľa tak, že sa dotýka všetkých stien kocky. Koľko percent objemu kocky tvorí objem gule?
 • Kocka na guľu
  Kocka o hrane a je zbrúsené na guľu o čo najväčšom objeme. Urči, koľko % predstavoval odpad z brúsenia.
 • Kocke
  Kocke je vpísaná guľa. Určte jej objem, ak je hrana kocky 10 cm.
 • Objem 10
  Objem kocky a kvadra je v pomere 3:2. Objem gule a kvadra je v pomere 1:3. V akom pomere su objemy kocky, kvadra a gule?
 • Vpísaná guľa
  Koľko percent objemu kocky zaberá guľa do nej vpísaná?
 • Rezanie
  Alex rozrezal jedným rezom drevený kváder na dve časti. Ktoré teleso nemohol dostať?
 • Guľa a kocka
  Koľko % objemu kocky, ktorej hrana je 6m dlhá, tvorí objem gule vpísanej do tejto kocky?
 • Kocka
  Kocke s hranou 1 m je opísaná guľa (vrcholy kocky ležia na povrchu gule). Určte veľkosť povrchu teto gule.
 • Kocka v guľi
  Kocka je vpísaná do gule s polomerom 324 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Guľa vs. kocka
  Koľko % povrchu gule s polomerom 12 cm tvorí povrch kocky vpísanej robiť teto gule?
 • Kocky
  Jedna kocka je guli vpísaná a druhá opísaná. Vypočítajte rozdiel objemov v oboch kockách, ak rozdiel ich povrchov je 254 cm2.
 • Kocka v guľi
  Kocka je vpísaná guli o objeme 5229 cm3. Určte dĺžku hrany kocky.
 • Vpísaná kružnica kocke
  Spodnej podstave kocky o hrane (a = 1) je vpísaná kružnica. Aký polomer má guľová plocha, ktorá obsahuje túto kružnicu a jeden z rohov hornej podstavy kocky?
 • Kocka v guli
  Kocka je vpísaná do gule s polomerom r=6 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Kocka z gule
  Aký najväčší povrch (v cm2) môže mať kocka, ktorá sa vyreže z gule s polomerom 43 cm?
 • Kocka - guľa
  Kocke s povrchom 150 cm2 je opísaná guľa. Aký je jej povrch?
 • Gule dotyčnice
  Guľa s polomerom 1 m je postavená do rohu miestnosti. Aká je najväčšia veľkosť gule, ktorá sa zmestí do kúta za ňou?
 • Kocka v guľi
  Guľi je vpísaná kocka s hranou 8cm. Určite polomer gule.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Príklady na guľu. Príklady na kocku.