Kruh, kružnica - stredná škola - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 211

 • Kružnica
  Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-10 = 0 q: -x-19 = 0 a: 9x-4y+5 = 0
 • Stred
  Vypočítajte súradnice stredu kružnice: x2 +10x + y2 +8y +37 = 0
 • Kružnica
  Napište rovnicu kružnice ktorá prechádza bodom [0,6] a dotýka se osy x v bode [5,0]: (x-x_S)2+(y-y_S)2=r2
 • Rovnostranný trojuholník
  Aký musí byť najmenší polomer kruhovej dosky, aby sa z neho dal vyrezať rovnostranný trojuholník o strane 7 mm?
 • Obdĺžnik
  Obdĺžnik je 41 cm dlhý a 11 cm široký. Urči polomer kružnice opísanej obdĺžniku.
 • Okruh
  Vrcholy trojuholníka ABC ležia na kružnici s polomerom 3 tak, že ju delia na tri diely v pomere 4:4:4. Vypočítajte obvod trojuholníka ABC.
 • Valce
  Plášťe dvoch valcov vznikli zvinutím toho istého obdĺžnika s rozmermi 19 mm a 45 mm. Ktorý z valcov má väčší objem a o koľko?
 • Rovnobežka
  Vypočítaj dĺžku rovnobežky 48 stupňov a 10 minút.
 • Kosoštvorec
  Je daný kosoštvorec o dĺžky strany a = 11 cm. Dotykový bod vpísanej kružnice delí jeho stranu na úseky a1 = 6 cm a a2 = 5 cm. Určite polomer r tejto kružnice a dĺžky uhlopriečok kosoštvorca.
 • Kružnica
  Z rovnice kružnice: 3x2 +3y2 +54x +168 = 0 Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 • Radiány
  Preveď 198° na radiány. Výsledok uveď ako násobok čísla π.
 • Opísaná
  Vypočítajte obvod kružnice opísanej trojuholníku o stranách 478, 255, 352.
 • Drôt D
  Drôt dĺžky 1 m je ohnutý tak, že tvorí obvod polkruhu (vrátane priemeru). Určite polomer tohto polkruhu.
 • Kúžeľ S2V
  Plášť kužeľa rozvinutý do roviny má tvar kruhového výseku so stredovým uhlom 126° a obsahom 415 cm2. Vypočítajte objem tohto kužeľa.
 • Kruhy
  Obsahy dvoch kruhov sú v pomere 2:14. Väčší kruh má priemer 14. Vypočítajte polomer menšieho kruhu.
 • Prevod
  Dve ozubené kolesá, zapadajúce do seba, majú prevod 2:3. Stredy odidvoch kolies sú od seba vzdialené 82 cm. Aké polomery majú kolesá?
 • Elektroinštalácia
  Elektroinštalačná rúrka má prierez 48 mm2. Možno do nej vložiť 6 vodičov s prierezom 5,4 mm2?
 • Obdĺžnik
  V obdĺžniku so stranami 6 a 3 vyznačíme uhlopriečku. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne zvolený bod vnútri obdĺžnika je bližšie k tejto uhlopriečke, ako k ľubovoľnej strane obdĺžnika?
 • Drôt
  Jedným ťahom sa zmenší priemer drôtu o 14%. Aký priemer bude mať drôt s pôvodným priemerom 19 mm po 10 ťahoch?
 • Potrubie
  O koľko percent sa zmenil (zmenšil) obsah prierezu plechového potrubia, ktorého kruhový tvar pri rovnakom obvode zmenili na štvorcový?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Príklady na kruh, kružnicu. Príklady pre stredoškolákov.