Kruhový výsek + uhol - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 34

 • Kruhový výsek
  Aký veľký je polomer kruhového výseku, ktorého stredový uhol má veľkosť 36° a obsah S = 53,095 cm2?
 • Uhol výseče
  Štvrťkruh s polomerom 4 má rovnaký obsah ako kruhový výsek o polomere 3. Aká je veľkosť stredového uhla výseče?
 • Oplotený
  Oplotený kvetinový záhon má tvar pravidelného šesťuholníka, vrcholy tvoria stĺpy plotu. Plot okolo záhona meria 60 m. K jednému zo stĺpikov je zvonka priviazaná koza, ktorá sa pasie na okolitej lúke (koza nemie vojsť do záhona). Špagát meria 24 m. Kolko m
 • Akú plochu
  Akú plochu trávy môže postriekať automatický postrekovač, ak je nastavený na postrekovanie s uhlom 120° a voda dostriekne do vzdialenosti najviac 5 metrov?
 • Dĺžka oblúka
  Aká je dĺžka oblúka kružnice k (S, r=68mm), ktorý prislúcha stredovému uhlu 78°?
 • Šarkan 5
  Šarkan má tvar kruhového výseku so stredovým uhlom 40° a polomerom 35 cm. Koľko papiera potrebujeme na zhotovenie, ak na zahnuté treba pridať 10%?
 • Postrekovač
  Postrekovač sa môže otráčet o uhol 320° a má dosah 12m. Akú plochu môže zavlažovať?
 • 35 minút
  Veľká ručička na hodinách je dlhá 14 cm. Aku dráhu opíše hrot ručičky za 35 minút?
 • Obvod disku
  Obvod  disku je 78,5 cm. Aký je obvod kruhového výseku 32° na tomto disku?
 • Klinový remeň
  Vypočítaj dľžku klinového remeňa ak priemer remeníc je: d1=600mm d2=120mm d =480mm (vzdialenosť osí remeníc)
 • Odsek a oblúk
  Vypočítaj plochu S odseku a dľžku kružnicového oblúka l . Výška odseku je 2 cm a uhol α=60°. Pomôcka: S=1/2 r2 . (β-sinβ)
 • RR trojuholník 2
  Vypočítajte obsah vyfarbenej časti. Strana rovnostranného trojuholníka má dĺžku 8 cm. Stredy oblúkov sú vrcholy trojuholníka.
 • Kruhový výsek II
  dĺžka oblúka = 17 cm obsah kruhového výseku = 55 cm2 uhol kruhového výseku = ? polomer kruhového výseku = ?
 • Kruhový výsek 2
  Akú plochu kruhu zaberajú kvety vysadené v kruhovom výseku s polomerom 6 m a stredovým uhlom 45°?
 • Kruhový výsek
  Kruhový výsek so stredovým uhlom 20° má obsah 1257 cm2. Určite jeho polomer r.
 • Pole zeleniny
  Pole vysadené zeleninou má tvar pravouhlého rovnoramenného trojuholníka s dĺžkou odvesny 24 m. Vo vrcholoch trojuholníka sú umiestnené otáčacie postrekovače s dosahom 12 m. Ako veľkú časť poľa tieto postrekovače nezavlažujú?
 • Delenie kruhu
  Ako rozdeliť kruh na 10 dielov (geometricky)?
 • Kruhový výsek
  Mám kruhový výsek s dĺžkou 15 cm a s neznámym stredovým uhlom. V ňom je vpísaná kružnica s polomerom 5 cm. Aký je stredový uhol alfa v kruhovom výseku?
 • Koza - kruhy
  Aký je polomer kružnice, ktorá má stred na inej kružnici a prienik oboch kruhov je rovný polovici plochy prvej kružnice? Táto úloha je matematickým vyjadrením úlohy z poľnohospodárstva. Sedliak má kruhový pozemok, na ktorom sa pasie koza. Pretože sedliak
 • Kruh - úsek
  Rovnostrannému trojuholníku o strane 19 je vpísaná kruhový výsek, ktorého stred je v jednom z vrcholov trojuholníka a oblúk sa dotýka protiľahlej strany. Vypočítajte: a) dĺžku oblúka výseku b) pomer obvodu výseku ku obvodu trojuholníka

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Príklady na kruhový výsek. Príklady na uhol.