Kvadratická rovnica + povrch telesa - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 28

 • Povrch 24
  Povrch valca je 1570 cm2, jeho výška je 15 cm. Určte jeho objem a polomer podstavy.
 • Povrch 23
  Povrch zrezaného rotačného kužeľa so stranou s = 13 cm je S = 510π cm2. Urči polomery podstáv, keď ich rozdiel dĺžok je 10cm.
 • Kváder 48
  Kváder, ktorého hrany tvoria tri za sebou idúce členy GP, má povrch 112 cm2. Súčet hrán, ktoré prechádzajú jedným vrcholom je 14 cm. Vypočítajte objem tohto kvádra.
 • V rotačnom 2
  V rotačnom valci je dané: povrch plášťa (bez podstáv) S= 96 cm2 a objem V= 192 cm kubických. Výpočitajte polomer a výšku tohto valca.
 • V rotačnom
  V rotačnom valci je dané: povrch S= 96 cm2 a objem V= 192 cm kubických. Výpočitajte jeho polomer a výšku.
 • Kužeľ ťažký
  Povrch kužeľa je 200 cm², jeho výška je 7 centimetrov. Spočítaj objem tohto kužeľa.
 • Obsah plášťa
  Valec má obsah plášťa 300 cm štvorcových, pričom výška valca je 12 cm. Vypočítajte objem tohto valca.
 • Valec
  Valec má obsah 300 m štvorcových, pričom výška valca je 12 m. Vypočítajte objem tohto valca.
 • Ak predĺžime
  Ak predĺžime dĺžky hrán kocky o 5 cm, zväčší sa jej objem o 485 cm3. Určte povrch pôvodnej i zväčšenej kocky.
 • Uhlopriečky tri
  Stenové uhlopriečky kvádra majú veľkosti √29cm, √34cm, √13cm. Vypočítajte povrch a objem kvádra.
 • Kocky
  Povrchy dvoch kociek, z ktorých jedna má hranu o 22 cm dlhšiu ako druhá, sa od seba líšia o 19272 cm2. Vypočítaj dĺžku hrán oboch kociek.
 • Kváder 43
  Kváder má povrch 42 dm2 a jeho rozmery sú 3 dm a 2 dm. Aký je tretí rozmer?
 • V rekreačnej
  V rekreačnej oblasti sa má postaviť bazén v tvare kvádra s objemom 200m3. Jeho dĺžka má byť 4- násobkom šírky, pričom cena 1 m2 dna bazéna je 2- krát lacnejšia ako 1 m2 steny bazéna. Aké rozmery musí mať bazén, aby stavba bola najlacnejšia?
 • Objem 12
  Objem kvádra je 900cm3, povrch je 600cm2, obsah jednej steny je 60cm2. Vypočítaj a, b, c.
 • Kváder
  Kváder má objem 40 cm3. Kváder má celkovú plochu 100 cm štvorcových. Jedna hrana kocky má dĺžku 2 cm. Nájdite dĺžku uhlopriečky kvádra. Dajte svoju odpoveď správne na 3 desatinné miesta.
 • Akvárium 16
  Rozmery akvária sú v pomere a:b:c = 5:2:4. Na jeho výrobu sa spotrebovalo 6609 cm2 skla. Koľko litrov vody sa zmestí do akvária, ak bude voda siahať 5 cm pod jeho okraj?
 • Kváder objem
  Kváder má objem 250 cm3, povrch 250 cm2 a jednu stranu 5cm. Ako vypočítam zostávajúce strany?
 • Steny kvádra
  Vypočítajte objem kvádra, ak jeho rôzne steny majú obsahy 195cm², 135cm² a 117cm².
 • Osový rez 3
  Obsah plášťa rotačného valca je polovica obsahu jeho povrchu. Vypočítajte povrch valca, keď viete, že uhlopriečka osového rezu je 5cm.
 • Kváder
  Vypočítaj objem kvádra o štvorcovej podstave a výškou 6 cm, obsah povrchu kvádra je 48 cm2.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Príklady na kvadratické rovnice. Príklady na výpočet plošného obsahu telesa (povrchu telesa).