Odmocnina - 9. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 228

 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Tretia odmocnina
  30gon_1 Nájdite tretiu odmocninu z 18
 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Cifry A, B, C
  numbers_8 Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Kružnica
  talesova Na kružnici k s priemerom |MN|=61 leží bod J. Úsečka |MJ|=22. Vypočítajte dĺžku úsečky JN.
 • Exponenciálna
  sqrt_4 Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 • Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Skrýva sa
  sqrt Ktoré číslo sa skrýva za x: 2·x=160,5
 • Kocka - uhlopriečka
  cube_diagonal Určite dĺžku telesovej uhlopriečky kocky o hrane 100 km.
 • Trojuholník SSS
  triangle_ABC Vypočítajte obvod a obsah trojuholníka ABC, ak a=44, b=26 a c=51.
 • Výška
  equilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník ak jeho obvod je 8?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Odmocnina - príklady. Príklady pre 9. ročník (pre deviatakov).