Odmocnina - 9. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 169

 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Skrýva sa
  sqrt Ktoré číslo sa skrýva za x: 2·x=160.5
 • Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 • Výška
  equilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník ak jeho obvod je 8?
 • Trojuholník
  triangle_ABC_1 Trojuholník má známe všetky tri strany a=5.5 m, b=5.3 m, c= 7.8 m. Akú ma trojuholník plochu?
 • Tetiva 5
  kruhy Je daná kružnica k / S; 5 cm /. Jej tetiva MN je vzdialená od stredu kružnice 3 cm. Vypočítajte jej dĺžku.
 • Pytagorka
  RightTriangleSquares Zisti, či je trojuholník s odvesnami 19,5cm a 26cm, a s dĺžkou prepony 32,5 cm pravouhlý?
 • Kocka premena
  cubes_20 Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 • Trojuholník SSS
  triangle_ABC Vypočítajte obvod a obsah trojuholníka ABC, ak a=44, b=26 a c=51.
 • Guľa A2V
  sphere3 Povrch guľe je 753 m2. Aký je jej objem?
 • Kruhy
  SquareCircleSquare Obsah kruhu vpísaného do štvorca je 14. Aký je obsah kruhu opísaného okolo štvorca?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .