Odmocnina + štvorec - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 53

 • Z7–I–2 MO 2018
  V dvanásťuholníku ABCDEFGHIJKL sú každé dve susedné strany navzájom kolmé a všetky strany s výnimkou strán AL a GF sú navzájom zhodné. Strany AL a GF sú oproti ostatným stranám dvojnásobne dlhé. Úsečky BG a EL sa pretínajú v bode M. Štvoruholník ABMJ má o
 • Štvrťkruh 4
  Aký polomer má kruh vpisany do štvrťkruhu s polomerom 100 cm?
 • Rez ihlana
  Pravidelný ihlan so štvorcovou podstavou rozrežeme rovinou rovnobežnou s podstavou na dve časti (pozrite obrázok). Objem vzniknutého menšieho ihlana tvorí 20 % objemu pôvodného ihlana. Podstava vzniknutého menšieho ihlana má obsah 10 cm2. Určte v centimet
 • Vypočítaj 16
  Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.
 • Vo štvorci
  Vo štvorci ABCD leží bod X na uhlopriečke AC. Dĺžka úsečky XC je trojnásobkom dĺžky úsečky AX. Bod S je stredom strany AB. Dĺžka strany AB je 1 cm. Aká je dĺžka úsečky XS?
 • Matice
  Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.
 • Stenová uhlopriečka 2
  Vypočítaj dĺžku stenovej uhlopriečky kocky s hranou dlhou 5 cm.
 • Uhlopriečka štvorca 4
  Obsah štvorca sa rovná 2,56 metrov štvorcových. Vypočítajte jeho uhlopriečku.
 • Štvorcová matica
  Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 • Uhlopriečka štvorca
  Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ak jeho obsah sa rovná 169 centimetrov štvorcových.
 • Bazén
  Zistite rozmery otvoreného bazénu so štvorcovým dnom s objemom 32 m3 tak, aby na vymurovanie jeho stien a dna bolo treba najmenšie množstvo materiálu.
 • Uhlopriečka
  Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ak jeho obsah je 0,49 centimetrov štvorcových. A vypočítajte aj jeho obvod.
 • Uhlopriečka STV
  Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ktorého obsah sa rovná 625 centimetrov štvorcových.
 • Kocka
  Povrch kocky je 150 cm2. Vypočítaj: a - obsah jej steny b - dĺžku jeji hrany c - objem kocky
 • Štvorec čísla
  Ak dĺžku strany štvorca zmenšíme o 25%, zmenší sa jeho obsah o 28 cm2. Určte dĺžku strany pôvodného štvorca.
 • Kmeň stromu
  Z kmeňa stromu, ktorého priemer na užšom konci je 28 cm, sa má vyrobiť trám štvorcového prierezu. Výpočítajte dĺžku strany najväčšieho možného štvorcového prierezu.
 • Štvorec 10
  Vypočítajte stranu štvorca s uhlopriečkou 10 cm.
 • Dunčo
  Dunčo je uviazaný na reťazi, ktorá je upevnená v rohu dvora. Dvor má tvar štvorca so stranou dlhou 20 metrov. Taká istá dlhá je aj Dunčova reťaz. Sú na dvore miesta kam sa Dunčo nedostane?
 • Dlažba
  Koľko Kč (českých korún) zaplatíš za položenie dlažby v štvorcovej miestnosti s uhlopriečkou 8 m, ak m2 príde na 420 Kč?
 • Kruhy
  Obsah kruhu vpísaného do štvorca je 14. Aký je obsah kruhu opísaného okolo štvorca?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Odmocnina - príklady. Príklady na štvorec.