Objem + povrch telesa - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 341

 • Povrch a objem
  cylinder Vypočítaj povrch a objem valca ktorého výška je 8 dm a polomer kružnice podstavy je 2 dm
 • Povrch a objem
  kvader Obsah štvorcovej podstavy kvadra je Sp=36cm (štvorcových) výška v=80mm. Určite jeho povrch a objem.
 • Povrch a objem
  cuboid Vypočítajte povrch a objem kvádra, ktorého rozmery sú 1 m, 50 cm a 6 dm.
 • Objem 31
  sphere Objem gule je 803,84m³ . vypočítaj jej povrch.
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Povrch 22
  sphere_Nickel Povrch gule je 535 m² . Aký je jej objem?
 • Polomer
  ball1 Vypočítaj povrch a objem gule ak r=5cm.
 • Valec - povrch
  cylinder Objem valca ktorého výška sa rovná polomeru podstavy je 678,5 dm3. Vypočítate jeho povrch.
 • Vypočítajte 51
  sphere_in_cylinder Vypočítajte povrch a objem gule s polomerom 3 m.
 • Objem a povrch
  cuboid Vypočítaj objem a povrch dreveného kvádra s rozmermi: a = 8 cm, b = 10 cm, c = 16 cm.
 • Vypočítaj 57
  sphere Vypočítaj objem a povrch gule s priemerom 15m.
 • Hranol 8
  hranol_3bokovy Urč objem a povrch hranola s podstavou rovnostranného trojuholníka ak strana a je 7 dm a výška telesa 1,5 m
 • Objem z povrchu
  cube Aký je objem kocky, ktorej povrch je 96 cm2?
 • Objem 25
  cube_shield Objem kocky je 27dm kubických . Vypočítajte povrch kocky.
 • Objem 24
  sphere_in_cube Objem gule je 1 m3, aký je jej povrch?
 • Povrch valca
  valec Priemer podstavy valca je tretina dĺžky výšky valca. Vypočítajte povrch, ak je objem 2 m3.
 • Vypočítaj 55
  sphere Vypočítaj objem a povrch gule s polomerom 23dm.
 • Štvorboký ihlan - objem a povrch
  jehlan3 V pravidelnom štvorbokom ihlane je výška 6,5 cm a uhol medzi podstavou a bočnou stenou je 42°. Vypočítaj povrch a objem telesa. Výpočty zaokrúhliť na 1 desatinné miesto.  
 • Kocka 3
  cubes Povrch jednej steny kocky je 2500 milimetrov štvorcových. Určte povrch kocky, dĺžku jej hrany a jej objem.
 • Hranol 4
  prism-3sides Vypočítaj objem a povrch hranola s podstavou rovnostranného trojuholníka keď a=4cm, výška telesa je 6cm.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu. Objem - príklady. Príklady na výpočet plošného obsahu telesa (povrchu telesa).