Pravouhlý trojuholník + štvorec - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 118

 • Štvorboký ihlan
  Vypočítajte objem a povrch pravidelného 4bokého ihlanu, ktorého podstavná hrana je dlhá 4 cm. Odchýlka bočných stien od roviny je 60 stupňov.
 • Štvoruholník
  Vo štvorci ABCD je bod P v strede strany DC a bod Q v strede strany AD. Ak obsah štvoruholníka BQPC je 49 cm2, aký je obsah ABCD?
 • Pravouhlý - premena
  Z pravouhlého trojuholníka s odvesnami 12 cm a 20 cm sme zostrojili štvorec s rovnakým obsahom ako trojuholník. Aká dlhá bude strana štvorca?

 • Mám domácu úlohu. Kocka má hranu 7 cm a mám zistiť stenovou a telesovú uhlopriečku.
 • Štvorec2
  Strana štvorca a = 6,2 cm, koľko cm je jeho uhlopriečka?
 • Hranol
  Kolmý hranol, ktorého podstavou je pravouhlý trojuholník s odvesnou dĺžky a = 7 cm a preponou c = 15 cm, má rovnaký objem ako kocka s hranou dĺžky 3 dm. a) Určte výšku hranola b) Vypočítajte povrch hranola c) Koľko percent povrchu kocky je povrch hranola
 • Nekonečno
  Do štvorca o strane dĺžky 18 je vpísaný kruh, do neho potom štvorec, do toho opäť kruh atď. do nekonečna. Vypočítajte súčet obsahov všetkých týchto štvorcov.
 • Rekurzia štvorca
  Do štvorca ABCD je vpísaný štvorec tak, že jeho vrcholy ležia v stredoch strán štvorca ABCD; tomu je vpísaný štvorec rovnakým spôsobom. Postup sa opakuje. Dĺžka strany štvorca ABCD je a = 47 cm. Aký veľký je: a) súčet obvodov všetkých štvorcov, b) súčet o
 • Guľatina
  Priemer kmeňa je 52 cm. Je možné z neho vytesať hranol s podstavou štvorca o strane 36 cm?
 • Záhrada
  Rozloha štvorcovej záhrady tvorí 2/7 rozlohy záhrady tvaru trojuholníka so stranami 112 m 70 m a 70 m. Koľko metrov pletiva potrebujem na oplotenie štvorcovej záhrady?
 • Kroky
  Koľko krokov ušetríte, ak prejdete štvorcový pozemok po uhlopriečke (krížom), namiesto aby ste ho obchádzali po dvoch stranách jeho obvodu 307 krokmi.
 • Štvorec
  Body A[-3,-6] a B[-1,-1] sú susednými vrcholmi štvorca ABCD. Vypočítajte obsah štvorca ABCD.
 • Štvorec 2
  Body D[-7,8] a B[6,6] sú protiľahlými vrcholmi štvorca ABCD. Vypočítajte obsah štvorca ABCD.
 • Uhlopriečka štvorca
  Vypočítajte dľžku uhlopriečky štvorca, ktorého strana je a=18 cm.
 • Štvorec
  Vypočítajte obsah štvorca, ktorého uhlopriečka je 58 cm.
 • Osemuholník
  Máme štvorec so stranou 87 cm. Odstrihnutím rohov máme z neho urobiť osemuholník. Aká bude strana osemuholníka?
 • Uhlopriečka štvorca
  Vypočítajte dlžku uhlopriečky štvorca, ak jeho obvod je 384 cm.
 • Štvorec a kružnice
  Štvorcu o strane 63 cm je opísaná a vpísaná kružnica. Určite polomery oboch kružnic.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Príklady na pravouhlý trojuholník. Príklady na štvorec.