Prirodzené čísla + sčítanie - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 93

 • Vierka 2
  Vierka z troch daných číslic zostavovala navzájom rôzne trojmiestne čísla. Keď všetky tieto čísla sčítala, vyšlo jej 1554. Aké číslice Vierka použila?
 • Číslice
  Máš k dispozícii tieto číslice: 9, 8, 0, 1, 5. Napíš najmenšie párne päťciferné číslo, ak sa v ňom jedna číslica opakuje trikrát a ďalšie číslice už sa neopakujú. Ciferný súčet čísla je: a) 9 b) 6 c) 8 d) 23
 • Určte
  Určte počet deväťmiestnych čı́sel, v ktorých sa každá z čı́slic 0 až 9 vyskytuje najviac raz a v ktorých sa súčty čı́slic na 1. až 3. mieste, na 3. až 5. mieste, na 5. až 7. mieste a na 7. až 9. mieste vždy rovnajú 10. Nájdite aj najme
 • Za rovnaké
  Za rovnaké písmená doplňte rovnaké cifry a za rôzne písmená rôzne cifry tak, aby platila rovnosť: KRAVA + KRAVA = MLIEKO, pričom K je nepárna cifra.
 • Celé čísla
  Tri po sebe idúce celé čísla majú súčet 51. Aké sú tieto celé čísla?
 • V rade
  V rade na obed stojí menej ako 66 ludi. Pred Evou stojí 28 žiakov, za Martinom stojí 30 ľudí. Medzu Evou a Martinom stojí 17 ľudí. Koľko žiakov stojí za Evou, ak Martin stojí pred Evou?
 • Riešenie
  Riešenie úlohy, náhrad písmená ciframi v slove MATEMATIK: MAT + EMA = TIK
 • Číslo
  Číslo sa skladá z dvoch číslic. Súčet číslic je 11. Ak sú číslice zamenené, pôvodné číslo sa zvýši o 9. Nájdite pôvodné číslo
 • Najväčšie 2
  Napíš číslo o 28793 menšie ako najväčšie 5-ciferne číslo zložene z rôznych nepárnych čísel
 • Súčet 38
  Súčet druhých mocnín dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich prirodzených čísel je 1201. Určite tieto čísla.
 • Dostal
  Dostal som 30 eur v 7 splátkach, pričom každá splátka bola v celých eurách. Koľkými spôsobmi to mohlo prebehnúť? Čo ak môžu byť splátky aj vo výške 0 eur, koľko bude možných riešení potom?
 • Súčet mocnín
  Aký je súčet všetkých prirodzených čísel menších ako 100, ktoré sú mocninou čísla 4?
 • Od súčtu
  Od súčtu čísel 5 a 11 odčítajte číslo opačné k ich rozdielu
 • Veveričky
  Veveričky objavili ker s lieskovými orieškami. Prvé veverička odtrhla jeden oriešok, druhá veverička dva oriešky, tretí veverička tri oriešky. Každá ďalšia veverička odtrhla vždy o jeden oriešok viac ako predchádzajúci veverička. Keď otrhali všetky oriešk
 • Rozložte
  Rozložte na súčin prvočísel čísla a určte jeho ciferný súčet: 180, 232, 460, 240, 365,
 • Vnučka
  V roku 2014 bol súčet veku Milkynej tety, jej dcéry a jej vnučky rovný 100 rokov. V ktorom roku sa narodila vnučka, ak vieme, že vek každej z nich možno vyjadriť ako mocnina dvoch?
 • Pri stole
  Pri stole je 8 stoliciek a na kazdej sedi naj viac jedno dieťa. Dievčat je 2-krát viac ako chlapcov. Koľko môže byť dievčat a koľko chlapcov?
 • Určte 4
  Určte tri pätiny podielu súčinu a súčtu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 240.
 • Šiesty člen
  Nájdite súčet členov geometrickej postupnosti 3, 15, 75, . .. po šiesty člen.
 • Ciferný súčet 7
  Vypočítajte ciferný súčet čísla 1 345 901

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Prirodzené čísla - príklady. Príklady na sčítanie.