Rovnica + odmocnina - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 80

 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Cifry A, B, C
  numbers_8 Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 • Exponenciálna
  sqrt_4 Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 • Skrýva sa
  sqrt Ktoré číslo sa skrýva za x: 2·x=160,5
 • Variácie 3. triedy
  cubic Z koľkých prvkov je možné vytvoriť 13800 variácií tretej triedy bez opakovania prvkov?
 • Geometrická postupnosť
  cralici V geometrickej postupnosti je a4 = 20 a a9 = -160. Vypočítajte prvý člen a1 a kvocient q.
 • Parametre kruhu
  circle_axes_1 Nájdite parametre kruhu v rovine - súradnice stredu a polomer: ?
 • Z obsahu polomer
  circle_axes Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².
 • Tri členy GP
  exp_growth Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.
 • Percentá neznáme
  sqrt_9 16% z neznámeho čísla sa rovná druhej odmocnine z čísla 25. Určte toto neznáme číslo.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?